Algısal Davranış Kontrolü (NLP) Nedir?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0tOhgDRJ5nA[/youtube]

Kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır.

NLP üç temel kavrama dayanmaktadır:

Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.
Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.
Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.